Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Jagiełek największą powierzchnię zajmują siedliska borowe świeże - blisko 80 % powierzchni leśnej. Udział powierzchni zajmowanej przez gatunki iglaste wynosi 94 %.

W Nadleśnictwie Jagiełek dominują drzewostany jednogatunkowe które zajmują ok. 55 % powierzchni. W przeważającej części są to drzewostany sosnowe (ponad 53 % pow. leśnej). Drzewostany dwugatunkowe stanowią ok. 26 % powierzchni, trzygatunkowe ok. 12%, natomiast czterogatunkowe i więcej gatunkowe ok. 7 %.  Średni wiek rębności dla sosny wynosi 120-140 lat, dąb, jesion 140 lat, buk 110 lat, świerk 100 lat, brzoza, olcha, lipa 80 lat, osika 50 lat.

Teren Nadleśnictwa Jagiełek leży w obszarze wododziałowym zlewni Drwęcy i Pasłęki. Charakteryzuje się występowaniem licznych śródleśnych jezior  i bagien. Na terenie Nadleśnictwa położone są dwa duże jeziora: Sarąg i Wymój.