Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie referencyjne

Zgodnie z Krajowym Standardem Gospodarki leśnej FSC w Polsce na terenie Nadleśnictwa Jagiełek zostały wyznaczone tzw. ekosystemy referencyjne. Ekosystemy referencyjne są to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego.

Na obszarach tych nie pozyskuje się drewna oraz nie usuwane są drzewa zamierające, a drzewostan pozostaje do naturalnego rozkładu. Ze względu na niebezpieczeństwo powstawania wywrotów i złomów – ostrzegamy przed wchodzeniem na ww. powierzchnie. Poniżej podajemy wykaz powierzchni referencyjnych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Jagiełek