Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Jagiełek

Nadleśnictwo Jagiełek położone jest na terenie Województwa Warmińsko -Mazurskiego w następujących gminach: Gietrzwałd, Grunwald, Olsztynek, Ostróda i Stawiguda. Siedziba Nadleśnictwa Jagiełek znajduje się w Olsztynku, przy ul. Park 1.

Lasy Nadleśnictwa położone są w II Mazursko –Podlaskiej Krainie Przyrodniczo Leśnej w Dzielnicy 2 Równiny Mazurskiej oraz na terenie Krainy I Bałtyckiej w Dzielnicy 8 Pojezierza Iławsko- Brodnickiego (Leśnictwo Potok i Mitelki). Obszar ten zaliczany jest do zlodowacenia bałtyckiego, stadium pomorskie i poznańskie. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Jagiełek wynosi 11 856,82 ha w tym leśna 11 482,13 ha. Zasięg terytorialny to 218,48 km2. Nadleśnictwo składa się z jednego obrębu. Średnia lesistość wynosząca blisko 54,8 % znacznie przekracza lesistość województwa warmińsko-mazurskiego jak również kraju. Powierzchnia lasów nadzorowanych wynosi 530,13 ha. W skład Nadleśnictwa wchodzi 8 leśnictw: Mitelki, Kieraj, Makruty, Wymój, Macierzanka, Jagiełek, Potok, Warlity oraz Szkółka Leśna.