Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat

W przypadku stwierdzenia nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków wskutek prac gospodarczych lub innych przyczyn, informacje proszę kierować do Nadleśnictwa Jagiełek osobiście lub pisemnie na adres stacjonarny: ul. Park 1, 11-015 Olsztynek; na adres mailowy: jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl lub pod numerem telefonu 89 519 11 61, 500 130 984.


Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Nadleśnictwo Jagiełek prowadzi regularny monitoring elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

W Nadleśnictwie Jagiełek znajdują się strefy ochronne utworzone dla gatunków: bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, kania ruda, kania czarna.