Położenie

Nadleśnictwo Jagiełek położone jest na terenie Województwa Warmińsko -Mazurskiego w następujących gminach: Gietrzwałd, Grunwald, Olsztynek, Ostróda i Stawiguda. Siedziba Nadleśnictwa Jagiełek znajduje się w Olsztynku, przy ul. Park 1.

Historia

Według przekazu Jana Długosza po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, król Władysław Jagiełło odpoczywał w okolicy Olsztynka. Od tego czasu miejsce to nosi nazwę Jagiełek i od niego wzięła się nazwa Nadleśnictwa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Jagiełek ramach prowadzonej działalności bierze udział w różnych projektach i programach dzięki którym pozyskuje środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych takich jak mała retencja, modernizacja dróg leśnych czy budowa wieży widokowej.