Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2020 dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania przy przedsięwzięciu polegającym na połączeniu Nadleśnictwa Jagiełek i Stare Jabłonki, z dniem 31. 12. 2020 r. Nadleśnictwo Jagiełek kończy swą działalność. Wszelkie aktywa i pasywa Nadleśnictwa Jagiełek z dniem 01. 01. 2021 r. przejmuje Nadleśnictwo Stare Jabłonki. Działalność połączonych jednostek odbywać się będzie pod adresem:

 

Nadleśnictwo Stare Jabłonki

ul. Olsztyńska 2

14-133 Stare Jabłonki

tel. 89 641-14-73

e-mail: starejablonki@olsztyn.lasy.gov.pl


SPRZEDAŻ CHOINEK

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że tegoroczna sprzedaż choinek będzie prowadzona wyłącznie w siedzibach leśnictw.

Choinkę będzie można nabyć w dniach: 14.12.2020 r. -  23.12.2020 r.

Godziny sprzedaży w leśnictwach ustają leśniczowie.

Kontakt do leśnictw znajduje się w zakładce Kontakt/Leśnictwa.


Komunikat

Szczegółowe informacje w załączniku do pobrania.

Materiały do pobrania


Plan postępowań przetargowych na 2020 rok

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1843 ze zm.) Plan postepowań przetargowych na rok 2020.

Zarządzenie w sprawie korzystania z dróg leśnych

Szczegółowe informacje w zarządzeniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Jagiełek w sprawie korzystania z dróg leśnych.

Materiały do pobrania


Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia dróg leśnych do jazdy konnej. Projekt mapy z wyznaczonymi drogami leśnymi do jazdy konnej stanowi załącznik nr 1.

Na mapie zaznaczono kolorem czarnym drogi leśne w zarządzie Nadleśnictwa Jagiełek, które zostały wyznaczone do jazdy konnej i podlegają konsultacjom.

Na mapie kolorem pomarańczowym zaznaczono dojazd do wyznaczonych dróg leśnych drogami publicznymi. Nadleśnictwo Jagiełek nie odpowiada za jazdę konną tymi drogami (uzgodnień należy dokonać z właścicielem/zarządcą drogi).

Wszystkie uwagi proszę kierować w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Jagiełek, ul. Park 1, 11-015 Olsztynek, bądź mailowo: jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Przetarg "Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej zawiadomienie z wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację z otwracia ofert.

 

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza IV przetarg nieograniczony na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.


Ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż używanego samochodu Suzuki Grand Vitara. Szczegóły w załączniku.

 

Informacja z wyboru oferty w załączniku.


"Wykonanie projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Jagiełek" - dokumenty do pobrania

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej dokumenty, w oparciu o które należy sporządzić "Wykonanie projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Jagiełek" do pobrania dla oferentów.

 


Przetarg "Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty" - unieważnienie postępowania

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację o unieważnieniu postępowania.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informację z otwarcia ofert.

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 


Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty-unieważnienie postępowania

Nadleśnictwo Jagiełek umieszcza poniżej informacje o unieważnieniu postępowania.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej informacje z otwarcia ofert.

Nadleśnictwo Jagiełek zamieszcza poniżej odpowiedź na zapytanie do przetargu oraz odpowiednie załączniki.

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony na

"Budowę samodzielnej podwójnej kancelarii dla Leśnictwa Jagiełek i Leśnictwa Makruty"

Szczegóły w załącznikach poniżej.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki grodzenia w Leśnictwie Macierzanka.

Szczegóły w załączeniu.

 

Materiały do pobrania


Przetarg "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020"

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020". Termin składania ofert do 19.11.2018 r.

UWAGA

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek w latach 2019-2020".

Szczegóły w załączonym piśmie. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa znajduje się ogłoszenie dotyczące świadczeń z ZFŚS.


Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa znajduje się ogłoszenie dotyczące świadczeń z ZFŚS.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na bierzące utrzymanie dróg leśnych w 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

W załączeniu znajduje się informacja z otwarcia ofert na bierzące utrzymanie dróg leśnych w 2018 r.

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadlesnictwa zostało wywieszone w dniu 10.09.2018 r. ogłoszenie dotyczące proponowanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Termin składania wniosków upływa 28.09.2018 r.


Przetarg na bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jagiełek

Nadleśnictwo Jagiełek ogłasza przetarg na bieżące utrzymanie dróg leśnych w 2018 roku. Termin składania ofert 13.09.2018 r.

Komunikat

Nadleśnictwo Jagiełek informuje, że w terminie 03.08.2018 r. - 14.08.2018 r. działy: sprzedaż drewna i marketing; dział zagospodarowania lasu; dział księgowości; kasa; dział administracji, będą pracowały w godz. 6:00 - 14:00.

Sekretariat nadleśnictwa będzie czynny w godz. 6:00 - 15:00.