Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

RDLP w Olsztynie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.


Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 10 września 2018 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację - SGS) Certyfikat nosi  numer SGS-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych) do 9 września 2023 r.

Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC – Gospodarka leśna powinna uwzględniać wszystkie odnośne prawa danego kraju, międzynarodowe traktaty i porozumienia, których dany kraj jest sygnatariuszem, oraz winna być zgodna ze wszystkimi zasadami i kryteriami FSC.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Olsztyn zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.


CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr CSL/1051/2017 wydanym przez UDT-CERT, potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowaca certyfikowane przez PEFC.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.