Asset Publisher Asset Publisher

Europejski Tydzień Leśny

Już w najbliższy poniedziałek, 9 października rozpoczyna się Europejski Tydzień Leśny, podczas którego odbędzie się także spotkanie delegacji i ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu europejskiego. W tym roku organizatorem i gospodarzem wydarzenia jest Polska.

Tegoroczny ETL odbędzie się pod hasłem „Lasy nasze wspólne dobro”.  Obchody zostały połączone ze Wspólną Sesją Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO, która zostanie zorganizowana w Warszawie.

Najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu paneuropejskiego. W poniedziałek w Warszawie podczas okrągłego stołu ministrów i szefów krajowych agencji leśnych odbędzie się dyskusja wspierania zrównoważonego rozwoju w świetle Porozumienia Paryskiego z 2015 r. oraz modelu funkcjonowania lasów.

Podczas tegorocznego spotkania, trwającego od 9 do 13 października, ETL odbędą się także cztery, dodatkowe wydarzenia związane z promocją krajowego leśnictwa i zrównoważonego rozwoju. Będą one dotyczyły Leśnych Gospodarstw Węglowych oraz projektów Lasów Państwowych, jako stymulatora rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto Instytut Badawczy Leśnictwa zaprezentuje wyniki badań, przyrodniczych i archeologicznych, uzyskanych podczas realizacji projektu na terenie Puszczy Białowieskiej.

Europejski Tydzień Leśny jest obchodzony od 2008 r. Podczas tych kilku dni organizowane są dyskusje na temat leśnictwa i sektora leśnego. Tych kilka, dedykowanych leśnictwu dni, są także doskonałą okazją do promocji zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce i Europie.

Lasy Państwowe, zaangażowane w tegoroczny ETL, organizują zajęcia edukacyjne w nadleśnictwach m.in. w Celestynowie, Gdańsku, Obornikach Śląskich, Katowicach czy Świdniku. Zajęcia odbędą się także w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Spotkania będą miały charakter otwarty i wszyscy chętni będą mile widziani. W nadleśnictwach sąsiadujących z dużymi miastami, uczestnikom przybliżone zostaną zagadnienia związane z rolą lasów w obiegu dwutlenku węgla i łagodzeniu zmian klimatycznych w kontekście postanowień Porozumienia Paryskiego.

Źródło: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/o-zrownowazonej-gospodarce-lesnej-w-polsce-i-europie-podczas-etl