Wydawca treści Wydawca treści

Drogi leśne udostępnione do jazdy konnej

Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek wyznaczył dorgi leśne przeznaczone do jazdy konnej zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia dróg leśnych do jazdy konnej na terenie Nadleśnictwa Jagiełek.

W załącznikach dokumenty do pobrania.