Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Jagiełek
Nadleśnictwo Jagiełek
89 519 11 61
89 519 11 11

ul. Park 1
11-015 Olsztynek

NIP 739 020 81 65

Nadleśniczy
Bożena Przesław
89 519 11 61
Zastępca Nadleśniczego
Adam Czajkowski
89 519 42 95
Główny Księgowy
Dorota Borkowska
89 519 37 83
Inżynier Nadzoru
Magdalena Polito
89 519 42 92

Samodzielne stanowiska pracy

Delfina Nadarzewska-Muł
Referent ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 89 519 11 61

Dział Gospodarki Leśnej

Mateusz Bartel
spec. ds. użytkowania lasu i marketingu
phone-abbreviation: 531 426 486
Anna Burandt
spec. ds. zagospodarowania lasu
phone-abbreviation: 89 519 37 78
Robert Grzywiński
spec. ds. ochrony lasu, przyrody, ppoż., turystyki i łowiectwa
phone-abbreviation: 89 519 21 42
Monika Grzywińska
spec. ds. handlu
phone-abbreviation: 89 519 37 79
Jakub Dębek
instruktor techniczny ds. informatyki
phone-abbreviation: 89 519 39 15

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Kowalska
spec. ds. ekonomicznych i finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 89 519 37 86
Edyta Fijałkowska
specjalista ds. płac, ZUS i finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 89 519 16 94
Małgorzata Sawicka-Pschuk
spec. ds. kasowych i windykacji
phone-abbreviation: 89 519 42 91

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Stefan Podsiadłowski
Sekretarz
phone-abbreviation: 89 519 42 96
Izabela Brzostek
spec. ds. zamówień publicznych
phone-abbreviation: 89 519 30 15
Marzena Borowska
spec. ds infrastruktury leśnej
phone-abbreviation: 89 519 11 62

Straż Leśna

Grzegorz Szymański
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 89 519 42 93
Mariusz Warchoł
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 89 519 42 93

Rzecznik prasowy

Adam Czajkowski
Zastępca nadleśniczego
phone-abbreviation: 795 503 556