Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr PL20/1447 wydanym przez SGS Polska Sp. z o. o., potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów. 100% surowaca certyfikowane przez PEFC.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

Materiały do pobrania


Certyfikaty

RDLP w Olsztynie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.


Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 10 września 2018 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację - SGS) Certyfikat nosi  numer SGS-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych) do 9 września 2023 r.

Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC – Gospodarka leśna powinna uwzględniać wszystkie odnośne prawa danego kraju, międzynarodowe traktaty i porozumienia, których dany kraj jest sygnatariuszem, oraz winna być zgodna ze wszystkimi zasadami i kryteriami FSC.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Olsztyn zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Materiały do pobrania