Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

CENNIK NA DREWNO NIE OBJĘTE UMOWAMI (sprzedaż detaliczna)
OBOWIĄZUJĄCY W NADLEŚNICTWIE JAGIEŁEK  W ROKU 2020

Ceny na warunkach loco las po zrywce w zł/m3