Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwat Przyrody „Rzeka Drwęca”.

Rzeka Drwęca jest rezerwatem ichtiologicznym utworzonym w 1961 r., którego celem jest ochrona środowiska wodnego bytujących w nim: minoga rzecznego i innych ryb takich jak łosoś bałtycki, troć wędrowna, certa, jesiotr bałtycki. Obszar rezerwatu pokrywa się z obszarem siedliskowym NATURA 2000 „Dolina Drwęcy", gdzie chroniony jest szereg siedlisk w dolinie rzeki.