Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2020 dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania przy przedsięwzięciu polegającym na połączeniu Nadleśnictwa Jagiełek i Stare Jabłonki, z dniem 31. 12. 2020 r. Nadleśnictwo Jagiełek kończy swą działalność. Wszelkie aktywa i pasywa Nadleśnictwa Jagiełek z dniem 01. 01. 2021 r. przejmuje Nadleśnictwo Stare Jabłonki. Działalność połączonych jednostek odbywać się będzie pod adresem:

 

Nadleśnictwo Stare Jabłonki

ul. Olsztyńska 2

14-133 Stare Jabłonki

tel. 89 641-14-73

e-mail: starejablonki@olsztyn.lasy.gov.pl