Lista aktualności Lista aktualności

Z tradycją pod rękę

Przez Nadleśnictwo Jagiełek przepływa jedna z najpiękniejszych rzek Warmii i Mazur – Pasłęka. I właśnie to sformułowanie „Warmia i Mazury" najczęściej łączymy w jedną całość, a przecież są to dwie geograficznie i historycznie odrębne krainy, oddzielone wspomnianą na wstępie rzeką. Zatem część nadleśnictwa – na wschód od Pasłęki położona jest na Warmii, a ta na zachód  - na Mazurach. Jednak i bez tej wiedzy możemy się domyśleć, gdzie jesteśmy. W odróżnieniu od Mazur, historycznie utożsamianych z prostą i surową tradycją wyznania protestanckiego, Warmia charakteryzowała się powszechnie stawianymi kapliczkami i krzyżami łączonymi z tradycją katolicką. Jeszcze dzisiaj po tym można rozpoznać te krainy. Co prawda II połowa XX wieku nie sprzyjała kontynuowaniu tradycji czy chociażby utrzymaniu w należytym stanie tych tak cennych świadków kultury i religii. Wiele kapliczek i przydrożnych krzyży bezpowrotnie zniknęło z mapy tego regionu.

Od 2001 roku inwentaryzacją kapliczek i przydrożnych krzyży zajął się znany historyk i fotografik - Stanisław Kuprjaniuk. Wraz z historykiem sztuki Iwoną Liżewską w książce „Warmińskie kapliczki" pisze: …Swoisty fenomen w krajobrazie kulturowym Polski stanowi Warmia i jej kapliczki.(…) Spotkać je (…) można było wszędzie: przy drogach, rozstajach, domach we wsi i na koloniach, w lesie i w polu. (…) Wiele kapliczek wznoszono z intencją prośby lub jako wotum dziękczynne.

Od wielu lat Nadleśnictwo Jagiełek stara się być kontynuatorem warmińskiej tradycji. Odnawiamy istniejące krzyże jak chociażby ten na cmentarzu z okresu I wojny światowej, zlokalizowany nieopodal Olsztynka, a dla upamiętnienia szczególnych, leśnych jubileuszy wznosimy kapliczki, sytuując je czy to przy rozstaju leśnych dróg, czy też przy miejscu przeznaczonym do zajęć edukacyjnych. Oczywistym jest, że materiał użyty do ich wykonania to drewno.