Lista aktualności Lista aktualności

Z LASEM ZA PAN BRAT...

Zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczo-leśnej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego

Dnia 18 października br. odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Podczas spaceru ścieżką przyrodniczą im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Leśnictwie Jagiełek, dzieci mogły zaobserwować jakie zmiany w środowisku leśnym zachodzą w okresie jesiennym. Najmłodsi podopieczni dowiedzieli się jak wygląda praca leśników w Lasach Państwowych, jak należy zachowywać się w lesie czy jakie „pyszności” można w nim zbierać. Nie zabrakło również tematów dotyczących pozyskania drewna i jego niezwykłej roli w życiu codziennym. Uczniowie w trakcie spaceru mogli również zaobserwować świat powiązań i relacji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem roli drewna martwego. Na zakończenie wspólnego spotkania odwiedziliśmy również „Ścieżkę Zdrowia”, bo przecież ruch to zdrowie a w szczególności w leśnym otoczeniu. 

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za wspólne spotkanie edukacyjne z leśnikami z Nadleśnictwa Jagiełek.