Lista aktualności Lista aktualności

Rzadkie drzewo a wiele możliwości

Modrzew europejski (Larix decidua) jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych drzew w Polsce i na świecie. Jego drewno ma wiele praktycznych zastosowań, m.in. wykorzystywany jest budownictwie lądowym i wodnym oraz szkutnictwie.

Modrzew europejski  może osiągać wysokość nawet do 50 m., średnicę pnia do około 1,5 m. Jest drzewem o właściwościach światłolubnych, o smukłej koronie i bardzo grubej korze (nawet do 10 cm w późniejszym okresie życia). Smukła i regularna korona jest doskonałym miejscem do przebywania i gniazdowania ptaków, czego przykładem jest gniazdo na modrzewiu orlika krzykliwego na terenie Nadleśnictwa Jagiełek.  

W systematyce nie ma własnej rodziny, lecz należy do jakże zacnego rodu sosnowatych. Rodzina sosnowate, do której należą m. in. sosna i świerk stanowi znaczny udział w naszych lasach. Modrzew, choć występuje dość nielicznie jest bardzo ceniony oraz podlega szczególnej hodowli i ochronie.

Różni się jednak od swoich sióstr i braci tym, że jako jedyny gatunek iglasty gubi igły  na zimę. W tym okresie, choć bez zielonego płaszczyka igieł, nie cierpi od chłodu, ponieważ jest odporny na mróz i wiatr. Cierpi za to na zanieczyszczenia powietrza, dlatego rzadko możemy go spotkać w pobliżu większych miast.

W przeszłości z modrzewia budowano kościoły, dworki, śluzy, młyny,  całe mosty, łodzie i statki. Drewno to jest bowiem odporne na wilgoć i zgniliznę oraz na nagłą zmianę temperatur. W średniowieczu deski modrzewiowe były używane do malowania obrazów.

Modrzew ma szereg zastosowań. W dawnych czasach był wykorzystywany praktycznie do wszystkiego, począwszy od drewna na opał po bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie i szkutnictwie. Wierzono, że dobrze jest witką modrzewiową umoczoną w wodzie święconej pokropić bydło po raz pierwszy wychodzące na pastwisko oraz zawiesić ją nad drzwiami wejściowymi. Mówiono, że w pniach drzew modrzewiowych mieszkają dusze ludzi, którzy zmarli w nietypowy w tamtych czasach sposób. Obecnie również ma wiele zastosowań, a to dzięki zawartości w drewnie dużej ilości żywicy, która jest naturalną substancją ochronną. Chętnie wykorzystywany jako do budowy elementów konstrukcyjnych, np. mostów lub zewnętrznych elementów wykończeniowych. Stosuje się go także w górnictwie, jako podkłady kolejowe do budowy torowisk, słupki grodzeniowe, meble, ramy okienne oraz wiele innych. W przemyśle chemicznym wykorzystuje się beczki z drewna modrzewiowego, ponieważ jest ono odporne na działanie kwasów.

Modrzew kwitnie od marca do maja a jego owoc to szyszka. Nasionko to jasnobrązowy orzeszek zrośnięty ze skrzydełkiem, który siedzi pomiędzy łuskami szyszki w oczekiwaniu, aż ta się rozchyli i wówczas posługując się skrzydełkiem pofrunie sobie w świat. Trafiając  na  podatny grunt może żyć nawet 500 lat.