Lista aktualności Lista aktualności

ODNOWIENIA, CZYLI JAK W NADLEŚNICTWIE JAGIEŁEK POWSTAJE NOWY LAS

Wiosna dla Leśników to szczególny okres wytężonej i jakże odpowiedzialnej pracy ze względu na odnowienia czyli sadzenie młodego pokolenia lasu. Sadzenie młodych drzewek ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania ciągłości istnienia lasów również dla przyszłych pokoleń.

Odnowienie – powstanie nowego pokolenia drzew w miejscach wyciętego, dojrzałego drzewostanu tzw. „zrębu”. Odnowienie dzieli się na sztuczne, czyli ręczne bądź mechaniczne sadzenie młodych drzewek oraz naturalne, czyli inicjowanie samoistnego powstania młodego drzewostanu. Odnowienie wykonywane jest maksymalnie do 5 lat po wycięciu drzewostanu.

Całe planowanie czynności podejmowane jest już w roku poprzedzającym odnowienie. Służba Leśna sporządza dla każdej planowanej do odnowienia powierzchni dokument o nazwie „szkic odnowieniowy”, w którym zawarte są niezbędne informacje, między innymi: wielkość powierzchni, typ siedliska, czy skład gatunkowy i rozmieszczenie poszczególnych gatunków przyszłego drzewostanu. Ważnym elementem podczas planowania jest wytypowanie odpowiednich powierzchni leśnych do ewentualnego odnowienia naturalnego. Obecnie na terenie Lasów Państwowych coraz więcej powierzchni jest poddawane odnowieniu naturalnemu, oczywiście w miejscach, gdzie jest to celowe i możliwe. Leśnik odpowiednio wcześniej musi również zadbać o przygotowanie gleby na powierzchni przeznaczonej do sadzenia młodych drzewek.

Produkcją materiału sadzeniowego na potrzeby odnowień, zajmują się „szkółki leśne”. Szkółki hodują sadzonki z nasion dobrej jakości i odpowiedniego pochodzenia. Przed posadzeniem młode drzewka są przewożone w odpowiednich pojemnikach ze szkółki na powierzchnię przeznaczoną do odnowienia, gdzie sadzonki są przechowywane w tzw. „dołach”, przykrytych na przykład gałęziami świerkowymi lub innym materiałem zapobiegającym przenikaniu promieni słonecznych.

W Nadleśnictwie Jagiełek znajduje się szkółka leśna „Jagiełłek”, która zajmuje obszar prawie 7 ha

W zależności od wieku, rodzaju gatunku i sposobu przygotowania gleby stosowane są różne techniki ręcznego sadzenia. Wyróżniamy między innymi sadzenie w szparę przy użyciu kostura (najmniejsze sadzonki), jamki czy dołki przy pomocy szpadla (najstarsze i największe sadzonki).

W przypadku jednorocznej sosny, ze względu na niewielki rozmiar sadzonki, stosuje się metodę sadzenia w szparę. Wykonywanie czynności sadzenia odbywa się w tzw. „parach” czyli przez dwie osoby, jedna z nich zajmuje się przygotowywaniem otworu a druga umieszczaniem sadzonki i przydeptaniem gleby wokół niej. Najważniejszą zasadą, którą należy się kierować podczas sadzenia jest wykonanie otworu w glebie o odpowiedniej głębokości, tak by zmieścił się cały korzeń i udeptanie sadzonki tak, aby nie powstał kopczyk, który spowoduje odpływ wód opadowych, niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju każdej rośliny.

 

Leśnicy z Nadleśnictwa Jagiełek w tym roku odnowią ponad 100 ha lasu, zużywając przy tym ponad 627 tysięcy sztuk sadzonek, głównie takich gatunków jak: sosna, świerk, buk, brzoza, dąb, modrzew.