Lista aktualności Lista aktualności

Lasy a historia najnowsza

Pamięci żołnierzy niezłomnych – leśnicy

Dnia 6 kwietnia br. odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem kwaterowania żołnierzy 4 Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w miejscu nieistniejącej już obecnie leśniczówki Kieraj, która znajdowała się na terenie Nadleśnictwa Jagiełek.

Obchody zorganizowane były przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Nadleśnictwo Jagiełek w Olsztynku. Współorganizatorem był lokalny samorząd Gminy Stawiguda oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie. Uroczystości odbyły się pod patronatem: honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i medialnym Telewizji Polskiej S. A. Oddział w Olsztynie.

Wiedzę o działaniach Szwadronów w tym 5 Wileńskiej Brygady AK przybliżył przedstawiciel Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie w wystąpieniu tematycznym, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie. W części artystycznej wystąpili: Pan Witold Lubowiecki Dyrektor GOK w Stawigudzie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie a także Zespół Sygnalistów „Forest Brass” z Lidzbarka.

Następnie wszyscy goście przejechali do miejsca nieistniejącej leśniczówki Kieraj, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą pobyt żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK oraz poświęcono kapliczkę z figurką Jezusa Frasobliwego. Na pniu kapliczki wyryto napis „Pamięci Żołnierzy Niezłomnych – leśnicy A.D. 2018” oraz fragment wiersza Natana Tenenbauma „…Chroń mnie Panie od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie Boże...”.

Bardzo istotna w obchodach była obecność lokalnej młodzieży, która miała możliwość pogłębienia wiedzy historycznej rodzimego regionu oraz kreowania i pielęgnowania postaw szacunku i oddania własnej ojczyźnie.

Dla upamiętnienia wydarzenia wraz z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w tym szczególnie ważnym historycznie miejscu, posadzono wraz z dziećmi 10 cisów. 

 

     „W tym miejscu do lat 80-tych XX wieku znajdowała się leśniczówka Kieraj (d. Kerrey, Kravey). Budynek murowany z czerwonej cegły wraz z oborą oraz drewnianą stodołą na podmurówce z polnego kamienia stanowił typowy na początku XX wieku przykład zabudowy administracji leśnej na terenie Warmii i Mazur.
     W leśniczówce, przynajmniej raz, w czerwcu 1946 roku przebywał mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”.
    Tu też na przełomie października i listopada 1946 roku był przygotowywany pochówek zmarłego w wyniku odniesionych ran kpr. Henryka Wojczyńskiego „Mercedesa”, którego „Inka” nazywała swoim narzeczonym. Pochówku dokonała zaprzyjaźniona z oddziałem rodzina Warmiaków – Porbadników z pobliskiej wsi Wymój. Funkcjonariusze komunistycznego aparatu represji wykopali świeżo pochowane zwłoki i wraz z aresztowanymi uczestnikami pogrzebu przetrzymywali ok. 2 dni w piwnicy posterunku MO w Stawigudzie. Ostateczne miejsce spoczynku kpr. Wojczyńskiego nie jest znane.”